Príprava na pracovný pohovor – Jazykové kurzy nemeckého jazyka

nov 15, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás pozýva na vzdelávanie Príprava na pracovný pohovor – Jazykové kurzy nemeckého jazyka, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Vzdelávanie sa bude realizovať od 02. decembra 2022 o 14.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Lektorom jazykového kurzu nemeckého jazyka je Mgr. Viera Pasulková.

Pomocou jazykového kurzu sa študenti a žiaci naučia základy nemeckého jazyka, prípadne zlepšia svoje jazykové znalosti a schopnosti, zlepší sa ich komunikácia v nemčine, a taktiež aj písomná komunikácia. V priestoroch Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou sa budeme stretávať na jazykových kurzoch nemeckého jazyka do konca decembra 2022. Pevne veríme, že jarné kurzy nemeckého jazyka prispejú k lepšej vzdelanosti mladých študentov a pomôžu im nájsť svoje uplatnenie a lepšie miesto v živote.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Nórske granty

November v Multifunkčnom centre 4.0

Piatky pre matky – Cvičíme s nôžkami