Piatky pre matky – Cvičíme s nôžkami

nov 14, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0  pozýva na podujatie Piatky pre matky, ktorý sa uskutoční 18. novembra 2022 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Piatky pre matky 18. novembra 2022 o 10.00 hod. sa uskutočnia s lektorkou, fyzioterapeutkou Mgr. Zuzanou Hudackou na tému Cvičíme s nôžkami.

Ploché nohy môžu byť vrodenou alebo získanou deformitou chodidla. Pri malých deťoch (dojčatá, batoľatá) sú ploché nohy normálne, pretože ich klenby chodidiel sa ešte nevyvinuli. Vznik klenby nôh súvisí s postupným rastom svalov, šliach, väziva a kostí. Ploché nohy diagnostikované u detí sa pri ich raste počas puberty či rannej dospelosti môžu upraviť samé na správnu fyziologickú klenbu. Rozpoznať problém možno až po troch rokoch veku dieťaťa. Deti nevedia posúdiť stav svojich chodidiel, preto je potrebné, aby ho sledovali dospelí. Zistenie rodiča, či dieťa má alebo nemá ploché nohy, je veľmi jednoduché na základe mokrých otlačkov chodidiel – správna klenba chodidla má otlačok v tvare „C“. U detí je možné upraviť nízku klenbu chodidiel vhodnou liečbou a tak predísť plochým nohám v dospelosti s neskoršími problémami, ktoré môžu z tejto deformácie vplynúť.

Piatky pre matky sú stretnutia určené pre mamičky (aj oteckov), ktoré sú na materskej dovolenke so svojimi detičkami. Mamičky dostávajú priestor, aby si mohli oddýchnuť, načerpať nové sily, ale hlavne, aby načerpali nové skúsenosti, inšpirácie, či už praktického zámeru alebo nové vedomosti z lekárskeho prostredia , psychológie, sociológie,… .Podujatie Piatky pre matky je určené všetkým matkám na materskej dovolenke, ale aj mimo nej. Prostredníctvom stretnutí realizujeme rôzne kultúrno-spoločenské a edukačné podujatia. Rodiny, ktoré k nám prídu budú vzdelanostne, kultúrne a odborne vedené nielen pracovníkmi knižnice, ale predovšetkým lektormi a odborníkmi.

Stretávať sa budeme v Hornozemplínskej knižnici alebo v spolupracujúcich centrách Multifunkčného centra 4.0: Komunitné centrum Hencovce, Obecná knižnica Banské, Obecná knižnica Dlhé Klčovo, CVČ Nižný Hrušov, ZŠ Čaklov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Nórske granty

November v Multifunkčnom centre 4.0

Zdravá výživa s certifikovaným osobným trénerom Michalom Lakatošom