Tanečný workshop skupiny FitDance

nov 16, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás uskutočnila podujatie Tanečný workshop skupiny FitDance, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Podujatie sa uskutočnilo v stredu 16. novembra 2022 o 10.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Tanečná skupina Fitdance, ktorá má každodenné tréningy v komunitnom centre v Malom Slivníku pod vedením tanečnej lektorky, pôvodom z Čiech, pani Kataríny Giňovej, predviedla rôzne štýly a tance žiakom ZŠ Bernolákova, ktorí mali možnosť si jednotlivé tance aj vyskúšať v rámci Týždňa netradičného vzdelávania.

Tanečná skupina FitDance má  spolu nacvičených už 40 choreografií – skupinové moderné i cigánske tance, párové spoločenské štandardné i latinskoamerické tance.

Zvlášť tanečník František Giňa, žije pre tanec dňom a nocou a jeho talent, hudobné a pohybové cítenie je očividné, priam strhujúce. Jeho tanečnou partnerkou je ďalšia tanečná nadšenkyňa, Mária Giňová. Obaja sú študentmi školy v Terni. Obdivujeme talent všetkých tanečníkov, ktorí ukázali, čo pre nich znamená tanec, a taktiež, že drinou a tvrdými nácvikmi človek dokáže predviesť svoje najlepšie výkony.

FitDance nám ponúklo nahliadnuť do rôznych tancov – rómsky tanec, wild dance, španielsko-kovbojský tanec, salsa, argentínsko-kubánsky tanec, hip-hop dance a tango. Tanečná skupina pre vysoký záujem učila základné kroky rómskeho tanca aj siedmakov ZŠ Bernolákova, ktorí im ako poďakovanie predviedli svoj hip-hop. Siedmaci ZŠ Bernolákova a tanečná skupina FitDance roztancovali celú Hornozemplínsku knižnicu a tanec a radosť sa ozývali chodbami knižnice.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Nórske granty

November v Multifunkčnom centre 4.0

Príprava na pracovný pohovor – Jazykové kurzy nemeckého jazyka