Piatky pre matky v Komunitnom centre Hencovce

aug 26, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0  pozýva na podujatie Piatky pre matky, ktoré sa uskutočnilo 26. augusta 2022 o 13.00 hod. v Komunitnom centre Hencovce.

Piatky pre matky sú stretnutia určené pre mamičky (aj oteckov), ktoré sú na materskej dovolenke so svojimi detičkami. Mamičky dostávajú priestor, aby si mohli oddýchnuť, načerpať nové sily, ale hlavne, aby načerpali nové skúsenosti, inšpirácie, či už praktického zámeru alebo nové vedomosti z lekárskeho prostredia , psychológie, sociológie,… .Podujatie Piatky pre matky je určené všetkým matkám na materskej dovolenke, ale aj mimo nej. Prostredníctvom stretnutí realizujeme rôzne kultúrno-spoločenské a edukačné podujatia. Rodiny, ktoré k nám prídu budú vzdelanostne, kultúrne a odborne vedené nielen pracovníkmi knižnice, ale predovšetkým lektormi a odborníkmi.

Stretávať sa budeme v Hornozemplínskej knižnici alebo v spolupracujúcich centrách Multifunkčného centra 4.0: Komunitné centrum Hencovce, Obecná knižnica Banské, Obecná knižnica Dlhé Klčovo, CVČ Nižný Hrušov, ZŠ Čaklov.

Prvé stretnutie mamičiek sa uskutočnilo 26. augusta 2022 o 13.00 hod. v Komunitnom centre Hencovce s koordinátorkou Konferencie biskupov Slovenska pre napomáhanie pastorácie Rómov Mgr. PaedDr. Renátou Ocilkovou na tému Objatie.

Objatie – láska, všetko spolu súvisí a vytvára jednu harmóniu. Objatie je pravdepodobne najjednoduchší, a zároveň najsilnejší spôsob spojenia s kýmkoľvek, či už je to niekto, koho hlboko milujeme, alebo človek, ktorého poznáme len chvíľu. Zosobňuje skutočné dávanie a branie tam, kde sa obidve strany navzájom podporujú. Objímame sa dostatočne? Rozdávame lásku navôkol rodine, priateľom? Poďme šíriť dobro a lásku medzi ľuďmi. Objatia majú aj fyziologické výhody pre naše zdravie. Mnohé výhody sa dnes naučili aj Hencovčanky z Komunitného centra Hencovce pod vedením koordinátorky Konferencie biskupov Slovenska pre napomáhanie pastorácie Rómov.

  1. Objímanie znižuje hladinu stresu.
  2. Objímanie zlepšuje zdravie srdca. 
  3. Objímanie zvyšuje sebaúctu.
  4. Objímanie zlepšuje vzťahy.
  5. Objatie zmierňuje bolesť.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

September v Multifunkčnom centre 4.0

Piatky pre matky s Renátou Ocilkovou