Nahliadnite s nami na kurzy nemeckého jazyka

máj 31, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0. uskutočňujú Jazykové kurzy nemeckého jazyka v Obecnej knižnici Banské.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“./ „Working together for a greencompetitive and inclusive Europe“.

 

 

Pravidelný šesťtýždňový kurz prebieha v priestoroch Obecnej knižnice Banské každý utorok od 22. marca 202213:15 h. Lektorom jazykového kurzu nemeckého jazyka je Mgr. Zuzana Radová. Študentov pribúda každú hodinu, čomu vďačíme lektorke Radovej, za jej pozitívny prístup, profesionalitu a láskavé slová, ktorým povzbudzuje každou lekciou žiakov k učeniu sa nemeckého jazyka.

Pomocou jazykového kurzu sa študenti a žiaci Obecnej knižnice Banské naučia základy nemeckého jazyka, prípadne zlepšia svoje jazykové znalosti a schopnosti, zlepší sa ich komunikácia v nemčine, a taktiež aj písomná komunikácia.

 

 

26. apríla 2022 sa žiaci naučili farby v nemeckom jazyku, zopakovali si čísla a spoločne sa pustili do výučby básní či pesničiek. Jazykové kurzy nemeckého jazyka sú odštartované a tešíme sa ich vysokej úrovni. Záleží nám na vytvorení lepších podmienok pre našich najmenších – pre deti, ktoré sú našou budúcnosťou. Pevne veríme, že jarné kurzy nemeckého jazyka prispejú k lepšej vzdelanosti mladých študentov a pomôžu im nájsť svoje uplatnenie a lepšie miesto v živote.

Multifunkčné centrum 4.0 sa aktívne zapája do prelínania podujatí medzi Rómskymi a Nerómskymi žiakmi. Jazykové kurzy nemeckého jazyka vzdelávajú žiakov zo ZŠ Banské bez ohľadu na vek či etnikum. Žiaci sa pomocou interaktívnych pomôcok aktívne zapájajú do vzdelávania a bystria svoju pamäť.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

Máj v Multifunkčnom centre 4.0

Granty EHP a Nórska na Slovensku – Multifunkčné centrum 4.0