Letná škola anglického jazyka slávnostne otvorená hrou a zábavou

júl 4, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 pripravila Letnú školu anglického jazyka pre I. stupeň ZŠ.

Vzdelávanie sa realizuje v mesiaci júl. Začiatok kurzu je 4.7.2022 o 10.00 hod.  v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0, ďalšie stretnutia v rámci Letnej školy anglického jazyka budú:

  • 06. 07. 2022 (streda) o 10.00 h
  • 08. 07. 2022 (piatok) o 10.00 h
  • 11. 07. 2022 (pondelok) o 10.00 h
  • 13. 07. 2022 (streda) o 10.00 h
  • 15. 07. 2022 (piatok) o 10.00 h.

Lektorkou letnej školy anglického jazyka je Mgr. Alena Demčáková, ktorá hravou formou učí deti anglický jazyk, pretože aj zábava a hry dokážu deti veľa naučiť. Dnes sa deti naučili predstaviť seba, ale aj svojho kamaráta v anglickom jazyku a povedať základné informácie o sebe. Logickou hrou prinútili svoje šikovné hlavičky rozmýšľať nad rodmi, v čo najkratšom čase počítať po anglicky, ale najmä si lámali jazyky nad správnou výslovnosťou. Zaspomínali si na uplynulý školský rok, čo ich potešilo, aký predmet majú najradšej prostredníctvom anglickej konverzácie.

Srdečne Vás pozývame na Letnú školu anglického jazyka na ďalšie stretnutie už 6. júla 2022 o 10.00h. Príďte si vychutnať leto plné aktivít, ktoré hravou formou výučby anglického jazyka nestratí z mysle slovnú zásobu v cudzom jazyku.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

 

NÓRSKE GRANTY

Júl v Multifunkčnom centre 4.0

Letné štvrtky v Multifunkčnom centre 4.0