Krotitelia displejov – Moderné technológie vs. vzťah

feb 10, 2023

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 pozýva na podujatie Krotitelia displejov – Moderné technológie vs. vzťah, ktoré sa uskutoční v pondelok 13. februára 2023 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou..

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Pozývame vás v pondelok 13. februára 2023 o 10.00 hod. do Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou vypočuť si prednášku Moderné technológie vs. vzťah, určenú pre II. stupeň ZŠ s pedagogičkou a vzťahovou koučkou zameranou na prevenciu diskriminácie Mgr. Vierou Urigovou, ktorá nás presvedčí o tom, že láska nie je súťažou, porovnávaním, ani hrou dvoch ľudí, ale úprimným prejavom lásky, ktorý nediskriminuje žiadneho z partnerov a nemal by byť ovplyvnený modernými technológiami, ktoré nás obklopujú.

Multifunkčné centrum 4.0 získalo grant z Nórska v sume 594 519 €. Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Nórske granty

Február 2023 v Multifunkčnom centre 4.0

Šaliansky Maťko 2023