Výstava zo života Rómov

feb 10, 2023

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás pozýva na sprístupnenie Výstavy zo života Rómov, ktorá sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov) v utorok 14. februára 2023 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Srdečne Vás pozývame na sprístupnenie Výstavy zo života Rómov 14. februára 2023 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Výstava bude sprístupnená širokej verejnosti do 31. marca 2023. Príďte si pozrieť výtvarné práce detí zo spolupracujúcich centier projektu „Multifunkčné centrum 4.0“, ktoré symbolizujú svet očami detí zo života Rómov.

Výtvarné práce mali súťažný charakter a boli rozdelené do troch kategórií podľa veku a náročnosti výtvarného diela. Hodnotiteľkou prác bola výtvarníčka a ilustrátorka Šarlota Bottová. S výtvarným umením začala počas štúdia na strednej škole, kde počas predmetu estetika získala prvé skúsenosti s kresbou portrétu. V oblasti výtvarného umenia sa vzdelávala pomocou dostupných zdrojov na internete a literatúry. Preferuje používanie grafitových ceruziek. V rámci výtvarného umenia sa zameriava hlavne na kresbu portrétov. Svoje diela Šarlota Bottová vystavovala v Prahe (2016) v galérii Phundrado vudar (Otvorené dvere), na výstave amatérskych rómskych umelcov AraArt, v Košiciach (2017) vo Výmenníku Važecká, v Hnúšti (2017) v Knižnici prof. Štefana Pasiara a v Rimavskej Bani. V kresbách zobrazuje na plátno hercov, hudobníkov, spisovateľov alebo športovcov.

V jednotlivých kategóriách boli ocenení títo žiaci.:

1.kategória:
1. miesto: Jesicca Goroľová (ZŠ Čaklov)
2. miesto: Štefan Ferko (CZŠ Hencovce)
3. miesto: Sofia Tancošová (ZŠ Čaklov)


2.kategória:
1. miesto: Sabína Farbarová (CZŠ Hencovce)
2. miesto: Martina Tancošová (ZŠ Čaklov)
3. miesto: Zara Jurovčáková (ZŠ Dlhé Klčovo)

3.kategória:
1. miesto: Emília Feková (ZŠ Banské)
2. miesto: Radka Turtáková (ZŠ Banské)
3. miesto: Michal Goroľ (ZŠ Čaklov)

Ďakujeme veľmi pekne všetkým zúčastneným a výhercom gratulujeme.

Multifunkčné centrum 4.0 získalo grant z Nórska v sume 594 519 €. Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Nórske granty

Február 2023 v Multifunkčnom centre 4.0

Krotitelia displejov – Moderné technológie vs. vzťah