Šaliansky Maťko 2023

jan 26, 2023

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0  zrealizovala okresnú súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko, ktorý sa uskutočnilo vo štvrtok 26. januára 202309.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského sa uskutočnilo v spolupráci s Oblastným pracoviskom Matice slovenskej a mestom Vranov nad Topľou. Sme veľmi radi, že 28. ročník tejto významnej a celoslovensky populárnej súťaže sme už mohli stráviť spoločne v priestoroch knižnice.

Do okresného kola, ktorému predchádzali školské kolá, sa zapojilo 31 súťažiacich z 14 škôl vranovského okresu: ZŠ Lúčna, ZŠ Sídlisko II., ZŠ Juh, ZŠ Bernolákova, CSŠ Vranov, ZŠ Tovarné, ZŠ s MŠ Sedliská, ZŠ Hanušovce nad Topľou, ZŠ Holčíkovce, ZŠ Sačurov, ZŠ Nižný Hrušov, ZŠ Sečovská Polianka, ZŠ Čierne nad Topľou a ZŠ Bystré. Tí boli rozdelení do 3 kategórií podľa veku.
Každú kategóriu hodnotila odborná porota v zložení:
1. kategória (1. – 3. ročník) – Mgr. Lívia Godová, Mgr. Lenka Goroľová, Jana Loukotová
2. kategória (4. – 5. ročník) – PhDr. Beáta Balintová, Bc. Roman Goroľ, Mgr. Viera Zálepová
3. kategória (6. – 7. ročník) – Mgr. Martin Hajník, Mgr. Marianna Majzlíková, Mgr. Marianna Bačovčinová
Vranovský okres budú na krajskom kole reprezentovať súťažiaci, ktorí v jednotlivých kategóriách obsadili prvé miesta. V jednotlivých kategóriách boli ocenení títo žiaci:
1. kategória:
1. miesto: Boris Lipkoš (ZŠ Juh)
2. miesto: Laura Koperová (ZŠ a MŠ Tovarné)
3. miesto: Tamara Galíková (ZŠ Hanušovce nad Topľou)
2. kategória:
1. miesto: Laura Baranová (ZŠ Hanušovce nad Topľou)
2. miesto: Lara Zubeková (ZŠ Sečovská Polianka)
3. miesto: Adam Sabol (ZŠ Sedliská)
3. kategória:
1. miesto: Peter Štec (ZŠ Bernolákova)
2. miesto: Lenka Pšeničňáková (ZŠ Juh)
3. miesto: Noemi Mitriková (ZŠ Sidl. II.)
Za hudobný vstup ďakujeme Lenke Pavlovej, Lívia Vargová, Simone Kurucovej a Dominike Levstekovej pod vedením Ing. Michala Jenča z Folklórneho súboru Lipovec.
Ďakujeme veľmi pekne všetkým zúčastneným a postupujúcim do krajského kola prajeme veľa úspechov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Nórske granty

Január 2023 v Multifunkčnom centre 4.0

Montessori Piatky pre matky a ich vesmírna cesta