Montessori Piatky pre matky a ich vesmírna cesta

jan 24, 2023

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0  zrealizovala podujatie Piatky pre matky, ktorý sa uskutočnilo v pondelok 23. januára 2023 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

V pondelok 23. januára 2023 o 10.00 hod. sa uskutočnili Piatky pre matky s lektorkou, montessori pedagogičkou Mgr. Nikou Kriškovou Jamnickou na tému Cesta okolo sveta a čo nás obklopuje.

Montessori pedagogika je alternatívny smer, ktorý učí deti praktickému životu. Je svetovo uznávanou metodickou sústavou. Skladá sa z filozofie rozvoja dieťaťa a z konkrétnych praktických postupov s pomôckami. Vznikla na základe pozorovaní Márie Montessori o vývine detí v ranom veku. Základné heslo Montessori filozofie znie: „Pomôž mi aby som to dokázal sám.“ Hlavnou myšlienkou inšpiratívnej Marie Montessori bolo, že ak dokážeme výchovou formovať sebavedomé, slobodne uvažujúce a tvorivé deti, vyrastú z nich sebavedomí, slobodne uvažujúci a tvoriví dospelí. Toto všetko sa snažila Maria premietnuť do svojho prístupu k deťom a učenia.

Stretnutie klubu rodičov a detí z Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia vo Vranove n. T. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou v rámci cyklu Piatky pre matky 23. januára 2023 bolo na tému Cesta okolo nás a čo nás obklopuje. Lektorka predviedla hravé metódy s montessori pomôckami, pomocou ktorých mamičky získali inšpirácie pri rozvíjaní intelektu a pohybových zručností detí. Spoločne sme si vytvorili plagát našej zemegule, vyskúšali si kozmickú raketu a rôzne skladačky. Tešíme sa na ďalšie fašiangové stretnutie.

Piatky pre matky sú stretnutia určené pre mamičky (aj oteckov), ktoré sú na materskej dovolenke so svojimi detičkami. Mamičky dostávajú priestor, aby si mohli oddýchnuť, načerpať nové sily, ale hlavne, aby načerpali nové skúsenosti, inšpirácie, či už praktického zámeru alebo nové vedomosti z lekárskeho prostredia , psychológie, sociológie,… .Podujatie Piatky pre matky je určené všetkým matkám na materskej dovolenke, ale aj mimo nej. Prostredníctvom stretnutí realizujeme rôzne kultúrno-spoločenské a edukačné podujatia. Rodiny, ktoré k nám prídu budú vzdelanostne, kultúrne a odborne vedené nielen pracovníkmi knižnice, ale predovšetkým lektormi a odborníkmi.

Stretávať sa budeme v Hornozemplínskej knižnici alebo v spolupracujúcich centrách Multifunkčného centra 4.0: Komunitné centrum Hencovce, Obecná knižnica Banské, Obecná knižnica Dlhé Klčovo, CVČ Nižný Hrušov, ZŠ Čaklov.

Nórske granty

Január 2023 v Multifunkčnom centre 4.0

ZASTAVTE šikanu