Knihy sú skvelé so spisovateľom a redaktorom Romanom Goroľom

okt 25, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás uskutočnila podujatie Knihy sú skvelé, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Podujatie sa uskutočnilo v utorok 25. októbra 2022 o 10.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Podujatie Knihy sú skvelé je cyklus aktivít na podporu čítania, umeleckého a kultúrneho vzdelávania. Aktivity sa uskutočňujú na prelínanie rómskych a nerómskych komunít. Cieľom podujatí je priviesť deti k správnej ceste za poznaním a vzdelávaním.

Bc. Roman Goroľ pochádza z obce Čaklov v okrese Vranov nad Topľou, kde stále aj pôsobí ako asistent učiteľa na miestnej základnej škole. Témy, ktorým sa venuje sú jeho motivácie pre osobnostný rast, rodinné zázemie a vášeň pre čítanie a literatúru zdedená po rodičoch, stav rómskej komunity v obci Čaklov, jeho práca a literárne pôsobenie. Roman Goroľ je aktívny spisovateľ, ktorý sa venuje tvorbe poézie, taktiež je redaktorom RTVS pre Národnostné vysielanie. Narodil sa 15.8.1969 vo Vranove nad Topľou ako druhé z piatich detí. Je ženatý, má troch synov a bakalárske štúdium absolvoval na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.

Roman Goroľ nám predstavil svoju tvorbu, svoje pôsobenie – ako profesijné, tak aj rodinné. Je skvelým príkladom pre nás všetkých – vydal básnickú zbierku, je redaktorom RTVS, Romano nevo ľil, spolupracuje so Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove na prekladoch kníh či jednotlivých diel. Pán Goroľ je majstrom slova. Ďakujeme za jeho tvorbu a prajeme mu veľa síl, veľa tvorivých nápadov a zaujímavých udalostí.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

Október v Multifunkčnom centre 4.0

Makerspace očami detí