Knihy sú skvelé

mar 17, 2022

 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj Vás zrealizovali podujatie dramatizovanej rozprávky Išlo vajce na vandrovku, ktorý sa realizoval v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“./ „Working together for a greencompetitive and inclusive Europe“.

 

 

Podujatie sa uskutočnilo vo štvrtok 17. marca 2022 o 09.00 hod v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

 

Išlo vajce na vandrovku si vypočulo a zahralo 22 žiakov zo ZŠ Kukučínova vo Vranove nad Topľou, ktorí navštívili Hornozemplínsku knižnicu a skrášlili tak celý priebeh dramatizovanej rozprávky Išlo vajce na vandrovku v rámci podujatia Knihy sú skvelé. Rozprávka mala úspech, za čo vďačíme najmä žiakom, z ktorých sa aspoň na pár minút stali skutoční herci v podobe bábkových zvieratiek – kamarátov vajíčka na vandrovke.

 

Ďakujeme p. učiteľkám za ich návštevu a tešíme sa na skoré stretnutie v rámci cyklu aktivít na podporu čítania Knihy sú skvelé.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

Marec v Multifunkčnom centre 4.0

Išlo vajce na vandrovku – Knihy sú skvelé