História rómskej kultúry otvorila 2. deň RomLIT-u 2023

jún 7, 2023

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0  pripravila II. ročník Rómskeho literárneho festivalu RomLIT, ktorý sa uskutoční v dňoch od 06. júna do 8. júna 2023 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

 

Po minuloročnom prvom a úspešnom ročníku Rómskeho literárneho festivalu RomLIT v dňoch od 21. – 23. júna 2022, sme si pre vás pripravili pokračovanie festivalu v podobe druhé ročníka, ktorý sa bude niesť na vlnách literatúry, hudby a rómskej kultúry. V rámci prvého ročníka festivalu sme privítali 28 významných rómskych hostí a počet účastníkov festivalu bol 493. Pevne veríme, že druhý ročník RomLIT-u prinesie veľa užitočných informácií, a bude prínosom pre všetky vekové kategórie zúčastnených nadšencov literatúry a kultúry.
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pripravuje tri festivalové dni s bohatým literárnym a kultúrnym programom. Nebudú chýbať diskusie so zaujímavými hosťami, autormi, prezentácia diel rómskych autorov, koncerty, workshopy a zaujímavé aktivity.
Históriu rómskej kultúry predstavila v stredu 7. júna 2023 o 10.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou  Erika Godlová. Erika Godlová patrí medzi naše popredné prekladateľky a tlmočníčky z a do rómskeho jazyka. V súčasnosti vedie Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove. Pani Godlová nám poukázala na dôležitosť zachovania tradičnej rómskej kultúry. Bohatstvo rómskej kultúry je neoddeliteľnou súčasťou každého Róma. Je dôležité si túto kultúru uchovávať a zveľaďovať, aby ostala pre ďalšie vekové kategórie. Študenti Gymnázia Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou si vypočuli hodnotný workshop o poznatkoch a praktických ukážkach rómskej kultúry. Ďakujeme pani Erike Godlovej za veľký prínos do rómskej kultúry a jej odborné slová, ktoré si odniesol každý návštevník Multifunkčného centra 4.0.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Nórske granty

RomLIT 2023 je slávnostne otvorený literatúrou