Otváracia konferencia projektu Multifunkčné centrum 4.0

Otváracia konferencia projektu Multifunkčné centrum 4.0

  Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v...