O vranách pri Topli

O vranách pri Topli

  Dňa 21.01.2022 sme na oddelení špeciálnych služieb Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou privítali deti z MŠ Sídl. 1. mája. Cez prerozprávanú povesť O vranách pri Topli od Antona Habovštiaka v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny...
Január v Multifunkčnom centre 4.0

Január v Multifunkčnom centre 4.0

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov). Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci...