Deň detí a Granty EHP a Nórska na Slovensku

jún 1, 2022

 

 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“./ „Working together for a greencompetitive and inclusive Europe“.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pripravilo v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva na Slovensku edukačnú kampaň spojenú so súťažou s názvom „Spoznaj Granty EHP a Nórska“.

Edukačnú kampaň spojenú so súťažou spúštajú na sociálnych sieťach od 17.5.2022 do 12.6.2022, konkrétne: FACEBOOK Profil Granty EHP a Nórska na SlovenskuFACEBOOK Profil Norwegian Embassy in BratislavaINSTAGRAM Profil norwayinslovakiaINSTAGRAM Profil PRÍBEHY NÓRSKYCH GRANTOV . Pri zdieľaní príspevkov v rámci kampane sa zavádza hashtag #SPOZNAJgranty.

Tento krátky pozdrav letí,
všetkým deťom ku Dňu detí.
Nech na Vašej tvári,
iba úsmev žiari.
A v srdiečku šťastie,
každým dňom nech rastie.

Všetko najlepšie, milé deti, k Vášmu krásnemu Dňu detí.
Ste našim všetkým, našim životom a hnacím motorom.

Letanovce | Deň detí

K dnešnému Medzinárodnému dňu detí Vám, milé deti, blahoželáme, a prinášame zopár zaujímavostí z Nórska. 🇳🇴
Povie Vám ich Juraj Hrčka.
Kým si ich vypočujete, poproste rodičov aby sa zapojili do súťaže napríklad aj o skvelú elektrickú kolobežku. Viac tu: https://forms.gle/Sz33LdSidy5aWKy39
***
Edukačnú kampaň spojenú so súťažou realizuje v dňoch 17.5.2022 až 12.6.2022 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR🇸🇰 a Norwegian Embassy in Bratislava🇳🇴
Bližšie informácie o súťaži, ako aj jej štatút nájdete na:

Kampaň je zameraná na informácie o živote, geografii a tradíciách donorských štátov – Nórska, Islandu a Lichtenštajnska, ale tiež o poslaní a pôsobení Grantov EHP a Nórska. Jej cieľom je:

  • Podporiť povedomie o Nórsku, Islande a Lichtenštajnsku – histórií, kultúre, spoločnosti a hodnotách;
  • Podporiť povedomie o bilaterálnych vzťahoch medzi Slovenskom a Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom;
  • Podporiť povedomie o pôsobení Grantov EHP a Nórska na Slovensku a v celoeurópskom kontexte;
  • Podpora budovania značky „Granty EHP a Nórska“;

V nadväznosti na túto edukačnú kampaň, Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva na Slovensku pripravilo verejnú súťaž „SPOZNAJ GRANTY EHP A NÓRSKA“, ktorá na kampaň priamo nadväzuje. V rámci tejto súťaže, bude musieť súťažiaci vyplniť  aspoň 13 správnych odpovedí na celkovo 24 otázok (správne odpovede budú zverejnené v jednotlivých postoch), aby sa dostal do žrebovania. Ceny do súťaže venovalo veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva na Slovensku.

Podmienky súťaže:

  • Vyplniť dotazník: https://forms.gle/Sz33LdSidy5aWKy39
  • Podmienkou pre zaradenie do zlosovania je úspešnosť v odpovediach na otázky v dotazníku viac ako 50% (13 správne zodpovedaných otázok z celkového počtu 24);
  • Osoba, ktorá dotazník vyplní a odklikne, že sa chce zúčastniť súťaže a dosiahne viac ako 50% správnych odpovedí bude zaradená do žrebovania o ceny, ktoré do súťaže venuje Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva na Slovensku;
  • Žrebovanie sa uskutoční v druhej polovici júna 2022.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

Jún v Multifunkčnom centre 4.0

Spoznaj Granty EHP a Nórska