Fitnes pre mozog

mar 21, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“./ „Working together for a greencompetitive and inclusive Europe“.

Váš mozog potrebuje tréning a správnu výživu. Rutina ho zabíja!
Dennodenne obetujeme veľa síl tomu, aby sme boli úspešní. Snažíme sa podávať maximálne výkony v práci i doma, byť kreatívni, vždy sústredení, ovládať niekoľko cudzích jazykov, vedieť sa rýchlo rozhodovať a riešiť problémy. Zabúdame však na jedno podstatné – kľúčom k úspechu je, okrem iného, aj kognitívny tréning a správna výživa pre mozog. Dnes už pojem kognitívny tréning nie je úplne neznámy. Nazývame tak špeciálne techniky a cvičenia slúžiace k zachovaniu, zlepšeniu a zefektívneniu kognitívnych schopností (kognitívnymi funkciami mozgu sú označované vnímanie, pamäť, pozornosť, myslenie, emócie, reč…). Trénovať mozog je možné v každom veku.
Dnes si to na vlastnej koži mohli vyskúšať študenti zo Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou – oficiálna stránka,
ktorí si svoje vedomosti precvičili prostredníctvom rôznych úloh.
Podujatie sa realizovalo v rámci kampane Týždeň mozgu 2022 cez projekt Multifunkčné centrum 4.0 LDI 01004 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Týždeň mozgu sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov.
Týždeň mozgu pripadol tento rok na 14.-20. marca 2022. Akciu zastrešuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť a Centrum MEMORY.
Hornozemplínska knižnica a OZ Korálky Vranov sa do tejto aktivity zapája po 11krát. Cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, ale aj upozorniť na možné ochorenia mozgu. Veríme, že táto naša aktivita nájde odozvu u verejnosti a tým prehĺbi povedomie o dôležitosti našej práce v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

Marec v Multifunkčnom centre 4.0

Hovorme o láske