Týždeň slovenských knižníc – Pasovanie prvákov s divadelným zoskupením ODIVO

mar 6, 2024

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 uskutočnila podujatia s názvom Týždeň slovenských knižníc – Pasovanie prvákov s divadelným zoskupením ODIVO v stredu 6. marca 202410.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.
„Som čitateľ maličký,
dávam pozor na knižky.
So záložkou čítam rád,
veď som s knihou kamarát.
Čisté rúčky musím mať,
keď chcem v knihe listovať.
Jeden mesiac na ňu mám,
ja sa o ňu postarám.
Nečmáram a nekreslím,
na to vôbec nemyslím.
Keď už knihu dočítam,
do knižnice utekám.
Rozprávok ja nemám dosť,
knižnica je pre radosť.“
Tento slávnostný sľub dnes 06. marca 2024 vyslovilo 320 prvákov vranovských škôl, ktorých sme slávnostne pasovali za čitateľov Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou. Sme veľmi radi, že naše pozvanie prijala aj nová Kráľovná detských čitateľov za rok 2023 – Simonka Rusnačková, ktorá dohliadala na pasovanie, a je zároveň aj vzorom a hnacím motorom pre všetkých nových prvákov, aby jej rekord v prečítaných knihách prekonali a stali sa tak novým kráľom/kráľovnou za rok 2024. Vďaka Divadelnému zoskupeniu ODIVO sme spoznali cestu vlka, ktorý vypadol z knihy, a zároveň nám otvoril pomyselné dvere do rozprávkového sveta knižnice. 320tim prvákom sme právom udelili titul ČITATEĽ KNIŽNICE 2024. Ďakujeme veľmi pekne všetkým pedagógom, ktorí s nami strávili dnešnú slávnosť a za spoluprácu so školami: ZŠ Sídlisko II , ZŠ Bernolákova, ZŠ Juh, CSŠ vo Vranove nad Topľou, ZŠ Lomnica, ZŠ Lúčna.
Multifunkčné centrum 4.0 získalo grant z Nórska v sume 594 519 €. Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku  www.norwaygrants.sk  alebo Facebook  Granty EHP a Nórska na Slovensku .