Týždeň slovenských knižníc 2024

mar 1, 2024

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 vás pozýva na podujatia s názvom Týždeň slovenských knižníc od pondelka 04. marca do piatka 8. marca 2024 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH – #Knižnica

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou  a projekt Multifunkčné centrum 4.0 sa aj tento rok aktívne zapája už do 25. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorého mottom je: „Každý je iný, spoločne sme silní….“ TSK uskutoční od 4. – 10. marca 2024 pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Týždňom slovenských knižníc štartuje mesiac, ktorý je zameraný na knihy a čítanie.

Cieľom podujatia je prepájať generácie čitateľov a zvyšovať povedomie o knižniciach ako inštitúciách pre všestranné využitie v každodennom živote spoločnosti. Slovenské knižnice kráčajú so súčasným vyspelým svetom, pracujú s témami ako prístupnosť, digitalizácia, umelá inteligencia, ale aj bezbariérovosť, dostupnosť informácií, vzdelávanie a boj proti dezinformáciám. Hlavným cieľom je upriamiť pozornosť na knihy, pretože knihy napomáhajú rozvíjať funkcie reči, kognitívne schopnosti, ale aj pamäť, vyjadrovanie, úsudok, porozumenie a iné mozgové aktivity. Knihy deťom pomáhajú snívať, predstavovať si a rozvíjať fantáziu. Aj keď sú knihy v súčasnej dobe potláčané používaním tabletov a moderných technológií, napriek tomu by mali byť súčasťou domácností.

Multifunkčné centrum 4.0 pripravuje rozmanité spektrum aktivít a podujatí pre rôzne vekové kategórie a komunity ľudí. Tešiť sa môžete na workshopy, semináre, stretnutia so spisovateľmi.

Multifunkčné centrum 4.0 získalo grant z Nórska v sume 594 519 €. Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku  www.norwaygrants.sk  alebo Facebook  Granty EHP a Nórska na Slovensku .

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte  www.norwaygrants.sk  alebo Facebook  Granty EHP a Nórska na Slovensku.