Športom k zdraviu

jan 23, 2024

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás pozýva na podujatie Záverečná konferencia projektu Multifunkčné centrum 4.0, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Srdečne pozývame všetkých, ktorí sa zaujímajú o zdravý životný štýl, správne nastavenie mysle, na stretnutie s mentorom a koučom zdravej výživy Vlado Roškom. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 25. januára 2024 o 14.30 hod. Workshop je určený pre mládež od 12 rokov. Tešíme sa na Vás.

Multifunkčné centrum 4.0 získalo grant z Nórska v sume 594 519 €. Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku  www.norwaygrants.sk  alebo Facebook  Granty EHP a Nórska na Slovensku .

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte  www.norwaygrants.sk  alebo Facebook  Granty EHP a Nórska na Slovensku.