Šaliansky Maťko J. C. Hronského 2024

jan 30, 2024

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 uskutočnila podujatie Šaliansky Maťko 2024 v utorok 30. januára 2024 o 09.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Do okresného kola, ktorému predchádzali školské kolá, sa zapojilo 32 súťažiacich z 12 škôl vranovského okresu: ZŠ Sídlisko II., ZŠ Juh, ZŠ Bernolákova, CSŠ Vranov, ZŠ Tovarné, ZŠ s MŠ Sedliská, ZŠ Hanušovce nad Topľou, ZŠ Holčíkovce, ZŠ Ondavské Matiašovce, ZŠ Sečovská Polianka, ZŠ Bystré, ZŠ Zámutov. Tí boli rozdelení do 3 kategórií podľa veku.

Každú kategóriu hodnotila odborná porota v zložení:

  1. kategória (2. – 3. ročník)

 predsedníčka: PhDr. Beáta Lapčáková

členovia: PaedDr. Mária Grajcárová, Andrea Maďarová

  1. kategória (4. – 5. ročník)

predsedníčka: Mgr. Anastázia Sabolová

členovia: Mgr. Martin Hájnik, Mgr. Marianna Majzlíková

  1. kategória (6. – 7. ročník)

predsedníčka: Mgr. Viera Smoláková, PhD.

členovia: Bc. Lenka Ocilková, Mgr. Beáta Ocilková

V jednotlivých kategóriach boli ocenení títo žiaci:

1. kategória:

1. miesto: Tamara Galíková (ZŠ Hanušovce nad Topľou)

2. miesto: Ján Kaščák (ZŠ Bernolákova)

3. miesto: Lucia Hromadová (ZŠ Sídlisko II.)

2. kategória:

1. miesto: Boris Lipkoš (ZŠ Juh)

2. miesto: Lara Zubeková (Sečovská Polianka)

3. miesto: Patrik Janočko (ZŠ Sedliská)

3. kategória:

1. miesto: Laura Baranová (ZŠ Hanušovce nad Topľou)

2. miesto: Anastázia Novotná (ZŠ Bystré)

3. miesto: Emma Mülbauerová (ZŠ Juh)

Hlavným motívom súťaže je spopularizovať naše kultúrne dedičstvo v podobe povestí z celého Slovenska a podporiť mladých recitátorov.

Za hudobno-tanečný vstup ďakujeme žiakom z DFS Cifroško pod vedením pána riaditeľa Petra Kocáka. Podujatie nám otvorili ľudovým tancom a piesňami, ktorými navodili folklórnu atmosféru.

Vranovský okres budú na krajskom kole reprezentovať súťažiaci, ktorí v jednotlivých kategóriách obsadili prvé miesta. Postupujúcim do krajského kola prajeme veľa úspechov.

V závere sa chceme poďakovať všetkým pedagógom a rodičom, ktorí rozvíjajú pozitívny vzťah k slovenským povestiam a recitácií. Ďakujeme súťažiacim a vidíme sa opäť o rok.

Multifunkčné centrum 4.0 získalo grant z Nórska v sume 594 519 €. Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku  www.norwaygrants.sk  alebo Facebook  Granty EHP a Nórska na Slovensku .

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte  www.norwaygrants.sk  alebo Facebook  Granty EHP a Nórska na Slovensku.