Prevencia závislostí u detí a mládeže: Drogy, alkohol a nástrahy sociálnych sietí

máj 11, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“./ „Working together for a greencompetitive and inclusive Europe“.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj uskutočnili Prevencia závislostí u detí a mládeže na tému Drogy, alkohol a nástrahy sociálnych sietí. Prednášajúcim je Ing. Jozef Hreha z OR PZ vo Vranove nad TopľouPodujatie sa realizovalo v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0. 

 

V stredu 11. mája 2022 o 10.00 hod. sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou uskutočnila prednáška Prevencia závislostí u detí a mládeže. Dnešná mládež prichádza do kontaktu s rôznymi nástrahami drog, ktoré sú zdraviu škodlivé v každom veku. Prevencia závislostí u detí a mládeže je cyklus interaktívnych prednášok zameraných na jednotlivé druhy závislostí – alkohol, drogy, cigarety, jedlo, závislosť od moderných technológií – závislosť od PC hier, aké sú zapojenia sa do online vzťahov prostredníctvom sociálnych sietí, čo je nutkavosť na internete, vysvetlenie príčin a následkov závislostí, odstavenie a liečba závislostí či prevencia závislostí.

Prednášku viedol policajt a preventista Ing. Jozef Hreha z OR PZ vo Vranove nad Topľou. Venoval sa najmä drogovej téme – aké sú rôzne delenia drog, aké pokuty, prípadne odňatie slobody hrozí v prípade styku s drogou a čomu sa vyvarovať , aby sme týmto závislostiam neprepadli. V závere dnešnej prednášky si študenti 1.C a 1.D zo Strednej odbornej školy A. Dubčeka pozreli aj krátky film s priamymi svedectvami a príbehmi ľudí, ktorých alkohol zasiahol priamo na životoch, ale aj s lekármi, psychológmi, policajtmi, ktorí sú dennodenne záchrancami mnohých ľudských životov.

Film Až do dna… prostredníctvom skutočných príbehov dievčat a žien, ale aj výpovedí renomovaných odborníkov poukazuje na príčiny a vážne následky pitia alkoholu po zdravotnej stránke, ale aj po sociálnej stránke. Otvára veľmi dôležitú tému úlohy rodiny a spoločnosti, ako kľúčového faktora pri formovaní postojov dieťaťa a tému predaja alkoholu neplnoletým konzumentom. Dokument je spracovaný moderným, emotívnym a atraktívnym spôsobom venovaný všetkým vekovým generáciám. Nemôžeme mlčať v tejto téme, pretože alkohol sa dotýka nás všetkých – od detí po starých rodičov.

Chceme sa aj touto cestou poďakovať Ing. Jozefovi Hrehovi a SOŠ A. Dubčeka za prijatie pozvania a za hodnotné slová, podnety. Pevne veríme, že prednáška bola veľkým prínosom pre študentov a vlastné svedectvá dopomôžu mnohým ľuďom k lepšiemu životu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

Máj v Multifunkčnom centre 4.0

Granty EHP a Nórska na Slovensku – Multifunkčné centrum 4.0