Letný hudobný štvrtok s Mgr. Máriou Vargovou

aug 3, 2023

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila letné podujatie pre všetky deti s názvom Letné štvrtky, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  ( Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov ).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov.

Leto v Multifunkčnom centre 4.0 je už tradične venované obľúbeným Letným štvrtkom. Podujatia sú tematicky ladené stretnutia, ktoré sa nesú v duchu rozprávok, tvorivých dielní, súťaží, hier a športu.

Letný hudobný štvrtok s hudobníčkou Mgr. Máriou Vargovou v CVČ Nižný Hrabovec rozospieval a roztancoval návštevníkov Multifunkčného centra 4.0 a CVČ Nižný Hrabovec. Hravé kvety s notami alebo melódie sa tvorili ľahko a hravo. Základy teórie hudobnej náuky a jej využitie v praxi absolvovali zúčastnení na hravom workshope netradičnej hudobnej výchovy. Ďakujeme lektorke za hudobný štvrtok, vďaka ktorému sa dátum 03. august 2023 zapíše do pamäti každého prítomného.

Srdečne Vás pozývame na Letné štvrtky. Príďte si vychutnať leto plné aktivít, ktoré zamestnajú nielen myseľ, ale i telo zo širokej škály podujatí.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Nórske granty

Letné štvrtky 2023 v Multifunkčnom centre 4.0

Letný tanečný štvrtok s Mgr. Katarínou Gáčovou