Letný divadelný štvrtok s Divadlom na Peróne

aug 10, 2023

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila letné podujatie pre všetky deti s názvom Letné štvrtky, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  ( Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov ).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov.

Leto v Multifunkčnom centre 4.0 je už tradične venované obľúbeným Letným štvrtkom. Podujatia sú tematicky ladené stretnutia, ktoré sa nesú v duchu rozprávok, tvorivých dielní, súťaží, hier a športu.

Letný divadelný štvrtok 10.augusta 2023 bol zameraný na rozprávku. Námetom na divadelné spracovanie Divadla na Peróne bola knižná publikácia od Kataríny Macurovej s názvom Lily a Momo. Predstavenie s názvom malo veľký úspech a my sme radi, že nám herci predstavili námet z tejto obľúbenej detskej knihy. Všetkým zúčastneným ďakujeme a vidíme sa na ďalšom Letnom štvrtku, ktorý sa bude niesť v duchu historickom – šermiarskom.

Srdečne Vás pozývame na Letné štvrtky. Príďte si vychutnať leto plné aktivít, ktoré zamestnajú nielen myseľ, ale i telo zo širokej škály podujatí.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Nórske granty

Letné štvrtky 2023 v Multifunkčnom centre 4.0

Letný hudobný štvrtok s Mgr. Máriou Vargovou