Knihy sú skvelé: Šťastie je líška

okt 17, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila workshop dramatizovanej rozprávky Šťastie je líška, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Podujatie sa uskutočnilo v piatok 14. októbra 2022 o 10.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Dramatizovaná rozprávka Šťastie je líška zaujala všetky zúčastnené deti zo ZŠ Kamenná Poruba. Druháci pomocou dramatizácie rozprávky dopĺňali príbeh a rozprávali sa o šťastí. Čo je to šťastie? Videl ho niekto? Pozná ho niekto? Čo znamená šťastie pre dieťa? Kedy je šťastné? Aj tieto a mnohé iné otázky sa zodpovedali v piatok 14. októbra 2022 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici na podujatí Knihy sú skvelé.

Žil raz vo veľkom meste chlapec, ktorý sa volal Jakub. On, ocko a mamička bývali v krásnom parku. Presnejšie, mali dom v strome, čo pamätal dávne časy. Ocko prevážal ľudí a veci na oranžovej helikoptére, zatiaľ čo mamička doma robila hlinené vázy a kvetináče. Väčšinou boli oranžové. Vždy po obede Jakub chodieval cez park do pekárne po čerstvé rožky. Jedného dňa sa v jeho živote objavila líška. A keď vám do života vstúpi líška – môže sa stať čokoľvek. Príbeh Šťastie je líška rozpráva o priateľstve a snoch. A tiež o tom, čo je veľmi dôležité pre každého z nás. Je to príbeh o šťastí. A šťastné boli deti z Kamennej Poruby, ktoré si mohli vlastné šťastie aj nakresliť. Je len na nás akou cestou sa vyberieme, pretože sami sme tvorcami svojho šťastia, avšak deťom to šťastie neberme, doprajme si šťastie na zemi.

Podujatie Knihy sú skvelé je cyklus aktivít na podporu čítania, umeleckého a kultúrneho vzdelávania. Aktivity sa uskutočňujú na prelínanie rómskych a nerómskych komunít. Cieľom podujatí je priviesť deti k správnej ceste za poznaním a vzdelávaním.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

Október v Multifunkčnom centre 4.0

Knihy sú skvelé aj v októbri