Zdravý život – strava, premena, disciplína s Michalom Lakatošom

mar 12, 2024

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila podujatie Zdravé dieťa a zdravá výživa, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  ( Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov ).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov.

Podujatie sa uskutočnilo v utorok 12. marca 2023  o  10.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Workshop zameraný na zdravú výživu na tému Zdravý život – strava,
premena, disciplína s certifikovaným osobným trénerom a certifikovaným inštruktorom Nordic Walking Michalom Lakatošom priniesol podnetné informácie a praktické rady do života pre študentov Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou. Zdravie, sila a bezpečnosť sú u pána Lakatoša na prvom mieste. Zásady zdravia a zdravej výživy vštepuje Michal Lakatoš svojim zverencom nielen na individuálnych tréningoch, ale aj na verejných prednáškach. Roky praxe a vzdelávanie sa v medzinárodných trénigových školách s rôznym zameraním ho naučili byť priamym, ale zároveň konštruktívnym, otvoreným a priateľským v postoji voči iným filozofiám v tréningu. Dnes sa s nami podelil o svoje nadobudnuté vedomosti a skúsenosti. Ďakujeme za hodnotné príklady zdravého života, pretože na zdraví záleží nám všetkým.

 

 

 

 

 

 

Workshop Zdravé dieťa a zdravá výživa sú vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, taktiež aj pre ich rodičov so zameraním na zdravie, hygienu a dentálnu hygienu, prednášky o zdravej výžive s lektorom, ktorý poskytne všetky základné informácie všetkým zúčastneným a pomôže im lepšie pochopiť a naučiť sa sa čo je to zdravá výživa a ako ju zaradiť do svojho každodenného života. Pomocou zdravej výživy pripravujeme k lepšej forme života a ukážeme deťom od ich skorého veku, že žiť sa dá aj zdravšie.

Multifunkčné centrum 4.0 získalo grant z Nórska v sume 594 519 €. Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku  www.norwaygrants.sk  alebo Facebook  Granty EHP a Nórska na Slovensku .