Trénujeme pamäť aj v júni

jún 12, 2023

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás pozýva na podujatie Fitnes pre mozog, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  ( Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov ).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov.

Podujatie sa uskutoční v stredu 14. júna 2023 o 10.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Srdečne pozývame na tréning pamäti zameraný na posilnenie zdravia pamäti a mozgu. Lektorkou je Mgr. Marianna Majzlíková, certifikovaný tréner pamäti II. stupňa.

Bez záťaže náš mozog starne, chátra a nechce vykonávať obvyklé mentálne operácie. Je to podobné ako so svalmi. Tie tiež ochabnú, keď ich nebudeme trénovať, keď ich ako keby nebudeme nabíjať.
Ak mozog budeme cvičiť, šedé bunky budú doslova rásť. Cvičte s radosťou a s nadšením, mozog má veľmi rád emócie. Môžete cvičiť doma, alebo sa môžete pridať k nám. Hornozemplínska knižnica a Multifunkčné centrum 4.0 vás pozývajú na kognitívny tréning Fitnes pre mozog, ktorý sa uskutoční 14. júna 2023 o 10.00 h v Hornozemplínskej knižnici.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku  www.norwaygrants.sk  alebo Facebook  Granty EHP a Nórska na Slovensku .

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte  www.norwaygrants.sk  alebo Facebook  Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Nórske granty

Piatky pre matky – Rozvoj pohybových schopností pomocou hudby