Správne informácie v boji proti šikane

mar 8, 2023

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 uskutočnila podujatie Správne informácie sú základ, v stredu 08. marca 2023 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Podujatie Správne informácie sú základ 08. marca 2023 o 10.00 hod. sa uskutočnilo počas jarných prázdnin. Lektorom podujatia bol výtvarník, ilustrátor, pedagóg Mgr. Jozef Tušim, ktorý priblížil problematiku dnešných dní – ako správne vyberať informácie. Spolu s vytvorením ilustrácií sme prišli na koreň modernej doby, ktorá so sebou prináša moderné riešenia – znalosť v informáciách a ich správny výber. Zastavme šikanu tým, že budeme vedieť správne vyberať správne informácie. Pretože dobrý človek sa pozná po správaní a spoločnými silami zabráňme šíreniu šikany v našom okolí.

Správne informácie sú základ. Semináre sú zamerané na prevenciu šikanovania detí a mladých ľudí v škole, na priame a nepriame formy šikanovania, na prejavy agresívneho správania na fyzickej, psychickej a verbálnej báze, taktiež na aktivity na zlepšenie psychosociálnej klímy v prostredí školy.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Nórske granty

Marec 2023 v Multifunkčnom centre 4.0

Správne informácie sú základ