RomLIT 2023 prinesie históriu a literatúru počas 2. festivalového dňa

jún 3, 2023

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0  pripravuje II. ročník Rómskeho literárneho festivalu RomLIT, ktorý sa uskutoční v dňoch od 06. júna do 8. júna 2023 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

 

Po minuloročnom prvom a úspešnom ročníku Rómskeho literárneho festivalu RomLIT v dňoch od 21. – 23. júna 2022, sme si pre vás pripravili pokračovanie festivalu v podobe druhé ročníka, ktorý sa bude niesť na vlnách literatúry, hudby a rómskej kultúry. V rámci prvého ročníka festivalu sme privítali 28 významných rómskych hostí a počet účastníkov festivalu bol 493. Pevne veríme, že druhý ročník RomLIT-u prinesie veľa užitočných informácií, a bude prínosom pre všetky vekové kategórie zúčastnených nadšencov literatúry a kultúry.
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pripravuje tri festivalové dni s bohatým literárnym a kultúrnym programom. Nebudú chýbať diskusie so zaujímavými hosťami, autormi, prezentácia diel rómskych autorov, koncerty, workshopy a zaujímavé aktivity.
Históriu rómskej kultúry v stredu 7. júna 2023 o 10.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou nám predstaví Erika Godlová. Erika Godlová patrí medzi naše popredné prekladateľky a tlmočníčky z a do rómskeho jazyka. V súčasnosti vedie Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove.
Literárny workshop s OZ Rómsky literárny klub (ROLIK) je spoločenstvo autorov prózy a poézie, ktorých inšpiráciou k literárnej tvorbe je život Rómov. Traja úspešní spisovatelia z OZ ROLIK Banská Bystrica, nám predstavia svoje knižné publikácie a zbierku literárnych prác, ktorá je ich spoločným, úspešným dielom.
Marián Balog je spisovateľ, básnik, herec, rómsky aktivista, moderátor, predseda Rómskeho literárneho klubu ROLIK – Rómskeho literárneho klubu. Zároveň je vedúci regionálnej kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v Banskej Bystrici.
Nela Balogová je najmladšou dvanásťročnou členkou Rómskeho literárneho klubu, najmladšou členkou rómskeho folklórneho súboru ROMA SAM, a taktiež aj najmladšou rómskou scenáristkou divadelnej hry Kalo ruškos-Čierne rúško. V útlom veku vníma rozmer sebaidentifikácie k Romipenu a istej konfrontácie majority prostredníctvom etnicity a predsudkov.
Milan Berko je rómsky aktivista, bývalý pracovník pomocnej profesie Terénna sociálna práca, externý redaktor rádia RTVS – rómske národnostné vysielanie, zároveň je aj profesionálnym trénerom šachu. Vo svojich literárnych dielach píše väčšinou o láske a medziľudských vzťahoch alebo o spolunažívaní.
Pavla Cicková je pedagogická asistentka na ZŠ vo Zvolene s dlhoročnou praxou. Pôsobí ako rómska aktivistka, ilustrátorka kníh, no predovšetkým je starostlivou manželkou a babkou. Jej tvorba je tzv. angažovaná.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.