Príprava na pracovný pohovor na tému Ako uspieť v spoločnosti

nov 22, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás pozýva na podujatie Príprava na pracovný pohovor, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Podujatie sa uskutoční v pondelok 28. novembra 2022 o 11.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Srdečne pozývame na interaktívny workshop zameraný na prípravu na pracovný pohovor – Ako uspieť v spoločnosti, ako uspieť na trhu práce a budovanie sebavedomia. Prednášajúcim bude pani Andrea COX a Daniel BUNDA Digitálnej inteligencie DigiQ.

Cieľom podujatia je poskytnúť všetky potrebné informácie študentom stredných škôl o aktuálnom pracovnom trhu, o možnosti uplatniť sa na trhu po skončení strednej školy nielen v rámci SR, ale v rámci celej EÚ. Získať vedomosti o správnom budovaní sebavedomia a ako uspieť v spoločnosti.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Nórske granty

November v Multifunkčnom centre 4.0

Piatky pre matky s Mgr. Zuzanou Hudackou na tému Cvičíme s nôžkami