Pracovná stáž v Nórsku

dec 20, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.
Projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov) sa zameriava na nedostatok príležitostí pre deti a mladých ľudí. Umožňuje cieľovej skupine získať vedomosti v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu, zlepšuje vyhliadky na zamestnanie, umožňuje umelecké a kultúrne vzdelávanie, umožňuje antidiskriminačné vzdelávanie, pomáha zlepšovať osobný rozvoj detí a mladých ľudí a prispieva k inklúzii Rómov.
V rámci toho projektu zamestnankyne Hornozemplínskej knižnice vycestovali do Nórska, do Osla, aby spoznali činnosť nórskych knižníc. Navštívili nielen spolupracujúcu knižnicu, ale aj niekoľko ďalších. Spoznali ich činnosť, aktivity a podujatia, ktoré realizujú pre cieľovú skupinu projektu. Nórske knižnice sú zaujímavé nielen svojou činnosťou, ale aj modernou architektúrou. Deichmanova knižnica v štvrti Bjørvika stelesňuje škandinávsku jednoduchosť
Knižnica je pomenovaná po Carlovi Deichmanovi, ktorého knižná zbierka sa stala základom mestskej knižnice v roku 1785. Pozemok na morskom nábreží určený na výstavbu bol pomerne malý, navyše architektov viazali mestské regulatívy. Priamo vedľa sa nachádza ikonická nórska štátna opera (od ateliéru Snøhetta).

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Nórske granty

December v Multifunkčnom centre 4.0

Divadlo KĽUD čítalo všetkým deťom vianočné rozprávky