Piatky pre matky s témou Srdiečko pre mamičku

feb 27, 2023

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0  uskutočnila podujatie Piatky pre matky 24. februára 2023 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Piatky pre matky 24. februára 2023 o 10.00 hod. sa uskutočnili na tvorivú a láskyplnú tému Srdiečko pre mamičku. Deti z MŠ Okulka a mamičky z Klubu rodičov v rámci cyklu Piatky pre matky vytvorili krásne poďakovania s venovaniami všetkým mamičkám, a vyjadrili im tak vďaku za ich lásku, obetu a starostlivosť, ktorú nám mamičky poskytujú celý náš život. Podujatie sme otvorili spoločným čítaním o medvedej mamičke, následne sme sa presunuli k tvorivým pracovným stolom a vyrobili sme valentínske darčeky určené mamičkám. Matky sú hrdinky, sú anjelmi na zemi, ďakujme im každý deň za ich obetavosť a lásku, nielen v mesiaci zaľúbených.

Piatky pre matky sú stretnutia určené pre mamičky (aj oteckov), ktoré sú na materskej dovolenke so svojimi detičkami. Mamičky dostávajú priestor, aby si mohli oddýchnuť, načerpať nové sily, ale hlavne, aby načerpali nové skúsenosti, inšpirácie, či už praktického zámeru alebo nové vedomosti z lekárskeho prostredia , psychológie, sociológie,… .Podujatie Piatky pre matky je určené všetkým matkám na materskej dovolenke, ale aj mimo nej. Prostredníctvom stretnutí realizujeme rôzne kultúrno-spoločenské a edukačné podujatia. Rodiny, ktoré k nám prídu budú vzdelanostne, kultúrne a odborne vedené nielen pracovníkmi knižnice, ale predovšetkým lektormi a odborníkmi.

Stretávať sa budeme v Hornozemplínskej knižnici alebo v spolupracujúcich centrách Multifunkčného centra 4.0: Komunitné centrum Hencovce, Obecná knižnica Banské, Obecná knižnica Dlhé Klčovo, CVČ Nižný Hrušov, ZŠ Čaklov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Nórske granty

Február 2023 v Multifunkčnom centre 4.0

Zdravá výživa a pohyb v Multifunkčnom centre 4.0