Piatky pre matky a skríning očí

apr 17, 2023

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0  pozýva na podujatie Piatky pre matky, ktorý sa uskutoční 21. apríla 2023 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Piatky pre matky 21. apríla 2023 o 10.00 hod. sa uskutočnia na odbornú a zaujímavú tému Skríning očí. Pozývame všetky mamičky a ich deti, aby si prišli spoločne s nami zmerať svoj zrak, a predišli tak rôznym diagnózam. Včasná diagnostika detí je základom úspešnej liečby všetkých ochorení, taktiež aj zrakových chýb. Aj tie najmenšie deti môžu trpieť krátkozrakosťou, ďalekozrakosťou, astigmatizmom alebo tupozrakosťou. Chorobu ako tupozrakosť je dôležité podchytiť čím skôr, ideálne do veku šesť rokov. Ide o veľmi závažnú poruchu zraku, pri ktorej nedochádza ku komplexnému rozvoju binokulárneho videnia a stereopsie (priestorového videnia). Tupozrakosť vzniká často následkom neliečeného škúlenia. Po šiestom roku je liečba iba málo účinná, preto sa do tohto veku odporúča absolvovať preventívnu prehliadku.

Piatky pre matky sú stretnutia určené pre mamičky (aj oteckov), ktoré sú na materskej dovolenke so svojimi detičkami. Mamičky dostávajú priestor, aby si mohli oddýchnuť, načerpať nové sily, ale hlavne, aby načerpali nové skúsenosti, inšpirácie, či už praktického zámeru alebo nové vedomosti z lekárskeho prostredia , psychológie, sociológie,… .Podujatie Piatky pre matky je určené všetkým matkám na materskej dovolenke, ale aj mimo nej. Prostredníctvom stretnutí realizujeme rôzne kultúrno-spoločenské a edukačné podujatia. Rodiny, ktoré k nám prídu budú vzdelanostne, kultúrne a odborne vedené nielen pracovníkmi knižnice, ale predovšetkým lektormi a odborníkmi.

Stretávať sa budeme v Hornozemplínskej knižnici alebo v spolupracujúcich centrách Multifunkčného centra 4.0: Komunitné centrum Hencovce, Obecná knižnica Banské, Obecná knižnica Dlhé Klčovo, CVČ Nižný Hrušov, ZŠ Čaklov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Nórske granty

Apríl 2023 v Multifunkčnom centre 4.0

Využitie IKT v zamestnaní