Letný tvorivý štvrtok s ilustrátorom Jozefom Tušimom

júl 10, 2023

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou  uskutočnila letné podujatie pre všetky deti s názvom Letné štvrtky, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  ( Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov ).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov.

Leto v Multifunkčnom centre 4.0 je už tradične venované obľúbeným Letným štvrtkom. Podujatia sú tematicky ladené stretnutia, ktoré sa nesú v duchu rozprávok, tvorivých dielní, súťaží, hier a športu.

Letný tvorivý štvrtok s ilustrátorom a maliarom Mgr. Jozefom Tušimom v Komunitnom centre Hencovce priniesol radosť a zábavu. Vo štvrtok 06. júla 2023 o 10.00 h sa v Komunitnom centre Hencovce slávnostne otvorili letné štvrtky v Multifunkčnom centre 4.0, ktorého sa zúčastnili návštevníci Multifunkčného centra 4.0 a Komunitného centra Hencovce. Letnou témou Vodný svet sme privítali leto a ponorili sa do hlbín morí a oceánov prostredníctvom rýb z tvorivých rúk všetkých prítomných.

Srdečne Vás pozývame na Letné štvrtky. Príďte si vychutnať leto plné aktivít, ktoré zamestnajú nielen myseľ, ale i telo zo širokej škály podujatí.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Nórske granty

Zakončený RomLIT 2023 s Divadlom Actor, v podaní Františka Baloga