Fajčenie a jeho škodlivosť

mar 16, 2023

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila podujatie Prevencia závislostí u detí a mládeže, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Podujatie sa uskutočnilo vo štvrtok 16. marca 2023 o 10.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Workshop zameraný na Prevenciu závislostí u detí a mládeže – Škodlivosť fajčenia s odborníkmi z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou si prišli vypočuť žiaci zo ZŠ Bernolákova vo Vranove nad Topľou. Dôležitosť prevencie zdravia je stále dôležitá a mala by byť na prvom mieste v živote človeka. Negatívne vplyvy fajčenia na telesné zdravie, predovšetkým stav pľúc a srdcovo-cievneho systému, sú dobre známe. Viete však, že nikotín má vplyv aj na psychiku? A nie je to „len“ závislosť, čo nám pri dlhodobom fajčení hrozí. Verte tomu, že ak ospravedlňujete fajčenie slovami, ako vám znižuje stres, spôsobuje uvoľnenie a relax, sami sebe škodíte.

Prevencia závislostí u detí a mládeže je cyklus interaktívnych prednášok zameraných na jednotlivé druhy závislostí – alkohol, drogy, cigarety, jedlo, závislosť od moderných technológií – závislosť od PC hier, aké sú zapojenia sa do online vzťahov prostredníctvom sociálnych sietí, čo je nutkavosť na internete, vysvetlenie príčin a následkov závislostí, odstavenie a liečba závislostí či prevencia závislostí.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Nórske granty

Marec 2023 v Multifunkčnom centre 4.0

Škodlivosť fajčenia v rámci Prevencie závislostí u detí a mládeže