Čarovné Vianoce prenesené na papieri

nov 2, 2023

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pripravuje výtvarnú súťaž Čarovné Vianoce, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  ( Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov ).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov.

ČARO VIANOC

 …vyjadrite atmosféru a čaro Vianočného kúzla

Poslanie a ciele  výtvarnej súťaže:
Našou snahou je zapojiť deti a mládež do tvorivej činnosti, podporiť ich kreativitu a podnietiť ich záujem o staré rodinné zvyky a tým pádom zachovať pravú atmosféru Vianoc.

Podmienky účasti:
Do súťaže sa môžu zapojiť základné školy a základné umelecké školy v kategóriách.:
1. kategória – žiaci I. stupňa.
2. kategória – žiaci II. stupňa.

Každý účastník sa môže zapojiť do súťaže maximálne 1 jednou výtvarnou prácou, (téma: Vianoce, vianočné sviatky, zvyky a tradície, …technika ľubovoľná, veľkosť výkresu A3, A4, ktoré zodpovedná osoba/rodič, pedagóg, známy) odošle odfotené v kvalitnom rozlíšení (nerozmazané) na e-mail: multifunkcnecentrumvranov@gmail.com do 06.12. 2023, alebo prinesie osobne do Hornozemplínskej knižnice do Vranova nad Topľou – p. Mgr. Diana Vasiľová.

Každá súťažná práca musí mať nasledovné údaje:
Meno a priezvisko autora, ročník alebo kategóriu, názov výtvarnej práce, názov a adresa školy, kontakt: e-mail, prípadne mobil.

Priebeh a hodnotenie súťaže:
Výtvarné práce majú súťažný charakter a budú rozdelené do troch kategórií podľa veku a náročnosti výtvarného diela. Hodnotiteľom prác bude výtvarník a ilustrátor Filip Horník a výtvarníčka a ilustrátorka Šarlota Bottová.

Na ceny z tejto súťaže nie je právny nárok.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku  www.norwaygrants.sk  alebo Facebook  Granty EHP a Nórska na Slovensku .

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte  www.norwaygrants.sk  alebo Facebook  Granty EHP a Nórska na Slovensku.