Bezpečný internet s Mgr. Evou Leškovou

mar 6, 2023

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 uskutočnila podujatie Krotitelia displejov – Bezpečný internet v pondelok 06. marca 2023 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

V pondelok 06. marca 2023 o 10.00 hod. sme si v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou vypočuli prednášku Bezpečný internet s pedagogičkou informačných technológií a preventistkou proti diskriminácii na internete, Mgr. Evou Leškovou, ktorá vysvetlila základy bezpečnosti na internete a ako predísť určitým nástrahám, ktoré poskytujú moderné technológie. Internet nie je bezpečným miestom pre deti a mládež, preto je potrebné venovať pozornosť jeho nástrahám a času, ktorý naše deti trávia na ňom. Buďme zodpovední aj v online priestore a dbajme na naše súkromie, pretože len takto si ho vieme uchrániť.

Multifunkčné centrum 4.0 získalo grant z Nórska v sume 594 519 €. Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.