Bezpečnosť a nástrahy internetu s Mgr. Jánom Godom

aug 25, 2023

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 realizovala podujatie Krotitelia displejov – Bezpečnosť a nástrahy internetu, ktoré sa uskutočnilo v piatok 25. augusta 2023 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou..

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

V piatok 25. augusta 2023 o 10.00 hod. sa v  Komunitnom centre Hencovce uskutočnil interaktívny workshop Bezpečnosť a nástrahy internetu s pedagógom a odborníkom na informačné technológie, Mgr. Jánom Godom. Lektor naučil návštevníkov centra ako predísť určitým nástrahám, ktoré poskytujú moderné technológie, a hravou formou poskytol informácie o prevencii voči kyberšikane. Internet nie je bežpečným miestom pre deti a mládež. Je potrebné ich usmerňovať a naučiť sa pohybovať po sociálnych sieťach alebo na rôznych internetových stránkach. Smartfóny poskytujú široký priestor pre rýchlu komunikáciu na internete, preto je potrebné takýchto krotiteľov displejov pre lepšiu orientáciu na webovej sfére dnešnej doby.

Multifunkčné centrum 4.0 získalo grant z Nórska v sume 594 519 €. Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Nórske granty

Krotitelia displejov – Bezpečnosť a nástrahy internetu