Ako uspieť v spoločnosti s lektorom Danielom Bundom

nov 28, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás pozýva na podujatie Príprava na pracovný pohovor, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Podujatie sa uskutočnilo v pondelok 28. novembra 2022 o 11.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Interaktívny workshop zameraný na prípravu na pracovný pohovor – Ako uspieť v spoločnosti, ako uspieť na trhu práce a budovanie sebavedomia povzbudil a naučil mnohé nové a cenné informácie študentov stredných škôl a žiakov II. stupňa základných škôl vo vranovskom okrese. Daniel BUNDA Digitálnej inteligencie DigiQ v Bratislave zavítal k nám na východ Slovenska a našim študentom vysvetlil dôležité pojmy, ktoré im môžu pomôcť na pracovnom pohovore alebo na trhu práce či v spoločnosti.

Dôležité je spojiť teóriu s praxou, pre lepšie pochopenie a uvedomenie si danej témy. Pán Bunda spojil príjemné s užitočným a v rámci interaktívneho workshopu zapojil všetkých zúčastnených, ktorí si navzájom vymieňali svoje poznatky, postrehy a otvorene sa rozprávali o danej problematike, o úspechu v spoločnosti a pracovnej sfére. Pevne veríme, že dnešné podujatie pomôže mládeži vo vranovskom okrese nájsť lepšie miesto v spoločnosti, nájsť si prácu, ktorá ich bude napĺňať, no najmä pracovať na sebe a na svojom zdravom sebavedomí, ktoré ich posunie vpred – k lepšej budúcnosti.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Nórske granty

December v Multifunkčnom centre 4.0

Piatky pre matky netradične v pondelok