Adventný čas s Multifunkčným centrom 4.0

dec 5, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Čo sa skrýva za slovom ADVENT?

Má pôvod v latinskom slove „adventus“, čo znamená príchod alebo očakávanie príchodu. Pre kresťanov je to čas čakania a prípravy na príchod Mesiáša, na narodenie Božieho Syna Ježiša Krista v Betleheme.

Adventné obdobie sa začína štyri nedele pred Vianocami. Jeho začiatok je pohyblivý, a to podľa toho, na ktorý deň v týždni pripadne 25. december  Narodenie Pána, Prvý sviatok vianočný. Môže to byť ktorýkoľvek deň od 27. novembra do 3. decembra. V tomto roku je prvá adventná nedeľa 27. novembra 2022, druhá adventná nedeľa 4. decembra 2022, tretia adventná nedeľa 11. decembra 2022 a štvrtá adventná nedeľa 18. decembra 2022.

Symbolom adventného obdobia je adventný veniec so štyrmi sviecami – tie sa
postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Už od starých čias to boli dni naplnené tichou radosťou. Preto sa na Katarínu robili posledné bály a zábavy. Skončili sa muziky a bujaré vystrájanie. Ľudská myseľ sa potrebuje stíšiť, aby si človek lepšie uvedomil, aký veľký dar, uložený v betlehemských jasličkách, dostáva.

Adventným obdobím sa začína cirkevný rok.

Fareb advent?

Každá nedeľa v období adventu má svoj špecifický liturgický význam. Prvá nabáda na bedlivosť, druhá je v znamení pokánia a tretia sa nesie v znamení radosti. Hoci pre advent je typická fialová farba, tretiu adventnú nedeľu, ktorá sa nazýva Gaudete, ju nahrádza veselšia ružová. Štvrtá adventná nedeľa hovorí o udalostiach bezprostredne pred narodením Ježiša.

Pôvodný adventný veniec bol drevený s 24 sviečkami – 19 tenšími, ktoré predstavovali všedné dni, a 4 hrubšími sviečkami, ktoré symbolizovali štyri adventné nedele. Johann Henrich Wichern vyrobil veniec na základe neustálych otázok opustených detí, koľko dní ešte zostáva do Vianoc. Deti si ho ozdobili voňavými vetvičkami ihličnanov a farebnými stuhami a Johann zapálil prvú sviecu. Zhotovuje sa z vetvičiek jedličky, smreka alebo vavrína. Zelená farba znamená „nádej“ a jeho kruhovitý tvar symbolizuje „večnosť“.

Pripravili sme si pre Vás aj pracovné listy, ktoré si môžete vytlačiť a vypracovať.

PDF verzie:

1. adventná nedeľa

2. adventná nedeľa

3. adventná nedeľa

4. adventná nedeľa

JPG verzie:

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Nórske granty

December v Multifunkčnom centre 4.0

Kultúra a umenie bez diskriminácie